Za prezentaci o Radotínu žáci pojedou do Štrasburku

Foto: MČ Praha 16
Foto: MČ Praha 16

Žáci osmých tříd ze Základní školy Praha – Radotín se zúčastnili projektu „Vylepši si Prahu“. Svoji prezentaci přednesli v kulturním domě U Koruny. Polovina z nich pojede za odměnu do Evropského parlamentu do Štrasburku.

Cílem projektu bylo zapojit studenty do veřejného života tak, aby měli možnost spolupodílet se na rozvoji Radotína, zjistit informace o historii této městské části, případně navrhnout potřebné změny.

Během hodinové prezentace děti představily městskou část, její významná místa, sportovní oddíly, instituce, společnosti a také změny, které se v historii Radotína udály. Akce se zúčastnili zástupci organizátora Spolku pro lepší život v Praze, vedení městské části i zástupci školy a dalších institucí.

„Projekt ´Vylepši si Prahu´ se nám od samého začátku líbil. Zapojení žáků do veřejného života všeobecně vítáme, vždyť právě mladí lidé se jednou budou účastnit řízení městské části a je poučné si vyslechnout jejich názory. Navíc jsme si s kolegy z vedení radnice mohli během prezentace uvědomit, kolik významných věcí a změn se nám povedlo v uplynulých letech v Radotíně realizovat,“ uvedl radotínský starosta Karel Hanzlík.

Odměnou za snahu bude pro polovinu vybraných žáků z obou osmých tříd zájezd do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku. Dvoudenní výlet proběhne 6. a 7. června.

(red)