Strom splněných přání

Od první listopadové soboty se již podeváté otevírá možnost udělat radost dětem, které nemají fungující rodinu – prostřednictvím Stromu splněným přání v prostoru dobřichovického zámku.

V restauraci Zámecký had budou od 1. listopadu připraveny obálky s přáními dětí z dětského domova v Letech a také těch, které zastřešuje organizace Závislí na závislých, tedy dětí žijících v nefunkčních rodinách. Zájemci mohou nahlédnout do seznamu jednotlivých přání v různých cenových relacích a vybrat si dle svých možností. Zabalené dárky pak přinesou do 22. prosince zpět do restaurace. Ještě v tento den poputují směrem k dětem, aby jim na Štědrý den rozsvítily oči. Každý rok se daří splnit přání více než osmdesáti dětem.

(red)