Nominace na cenu Berouna končí na konci června

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

Už pouze do 30. června máte šanci nominovat osobnosti, které si podle vás zaslouží získat Cenu města Berouna. Toto prestižní ocenění se uděluje lidem, kteří se dlouhodobě zasazují o propagaci města, jsou velmi úspěšní ve svém oboru nebo vykonali skutek hodný uznání.

Podmínkou je, aby osoba nebo případně její skutky měly přímý vztah k Berounu.

Návrh musí obsahovat dostatečné a podrobné zdůvodnění zásluh navrhované osobnosti nebo kolektivu a je možné jej zaslat na odbor školství a volnočasových aktivit na e-mail osva@muberoun.cz. Případně lze vyplnit formulář na webu města v záložce Kultura/Cena města Berouna. O udělení ceny pak rozhoduje zastupitelstvo města hlasováním na návrh rady. Ceny budou následně předány na slavnostním večeru, který se u příležitosti výročí vzniku ČSR uskuteční v říjnu.

(red)