Berounský starosta jednal s ministrem o opravě D5

Ilustrační foto: archiv

Berounský starosta Ivan Kůs se v půlce prázdnin sešel s ministrem dopravy Danem Ťokem. Tématem schůzky byla rekonstrukce dálnice D5, přesněji nastínění plánů dalších oprav.

Na jednání starostu doprovázeli místostarosta Michal Mišina a vedoucí odboru dopravy Miroslav Jerling. Dále byli přizváni starosta sousedního Králova Dvora, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a ředitel provozního úseku.

Na tomto setkání se pouze nastínily plány týkající se rekonstrukce dálnice D5. Při dalších schůzkách by se měly jednotlivé termíny konkretizovat. Jednání jsou jedním z výsledků memoranda, které bylo uzavřeno v roce 2016 mezi ministerstvem dopravy, ŘSD a městy Beroun a Králův Dvůr.

Díky memorandu se například v letošním roce podařilo posunout plánovanou rekonstrukci dálnice D5 v úseku katastrů měst Beroun a Králův Dvůr tak, aby se stavební práce a s nimi spojené uzavírky neprováděly souběžně s rekonstrukcí Plzeňské ulice, což reálně hrozilo.

(pan)