Letovské zastupitelstvo usiluje o dotaci na zeleň

Ilustrační foto: archiv

Dotaci na nové keře, stromy a další plochy zeleně se rozhodli získat letovští zastupitelé z výzvy Operační program životního prostředí 2014 – 2020.

Projekt ozelenění bude navazovat na vybudování nových chodníků a přechodů pro chodce. Řeší pásy zeleně podél ulice Pražská a Karlštejnská. V centru obce se týká plochy zeleně na obecní návsi. Cílem projektu je nejen ozelenění volných pásů podél nově vzniklých komunikací, ale také zpomalení odtoku srážkové vody. Současně s tím byly inventarizovány stávající dřeviny, zmapován a zhodnocen jejich stav.

(pan)