Lávku do Všenor chtějí mít na železničním mostě

Foto: Petra Stehlíková

Lávka přes Berounku mezi Všenory a Mokropsy bude i nadále vedena po železničním mostě. Jednomyslně o tom rozhodli černošičtí zastupitelé po simulaci případné nové lávky.

Ta byla navržena pomocí systému lan z mokropeské pláže na všenorskou stranu. Ukázku možné budoucí lávky černošičtí hasiči připravili na žádost vedení města koncem června.

Správa železniční dopravní cesty dříve v reakci na podnět místních občanů připustila, že pokud by takové řešení město preferovalo, mohla by v rámci rekonstrukce trati železniční lávku nahradit nová na mostu nezávislá. Po zvážení výhod a nevýhod či rizik obou variant zastupitelé Černošic nakonec jednomyslně rozhodli, že i do budoucna chtějí lávku do Všenor zachovat na železničním mostě.

Černošičtí radní současně od Magistrátu hl. m. Prahy obdrželi a následně schválili projekt nové lávky do Dolních Černošic, kterou projektant navrhl do stávajícího umístění. Nájezd na lávku má být upraven, aby byl plynulejší. Lávka má být tři metry široká, místo tří pilířů bude jen jeden. Během výstavby by dopravu přes řeku zajišťoval přívoz.

(pan)