Povodně připomínají panely v Palackého ulici

Foto: archiv MěÚ Beroun

Ničivé povodně ze srpna 2002 i ty z let předešlých připomínají v Berouně informační panely. Jde o celkem šest panelů, které vznikly před pěti lety v rámci naučné stezky Po stopách povodní.

Na tabulích jsou zachycena místa během a po povodních, informace o nejničivější povodni z roku 1872, poničených mostech a lávkách. Stezka byla nově doplněna o sedmý panel s informacemi o zatím poslední povodni z června 2013 a nově vybudovaných protipovodňových opatřeních. Stojany s informacemi si mohou návštěvníci prohlédnout na jednom místě, a to na pěší zóně v Palackého ulici.

(pan)