Trestných činů v okrese loni mírně ubylo, jen polovina je však objasněná

DOLNÍ BEROUNKA – Policisté z okresu Praha venkov – západ zveřejnili statistiku trestné činnosti za minulý rok. Během loňska zaznamenali celkem 1045 trestných činů, což je v porovnání s rokem 2019 o 91 trestných činů méně. V roce 2020 se policistům podařilo objasnit 542 trestných činů.
Největší podíl celkové trestné činnosti má, stejně jako v předloňském roce, majetková trestná činnost, kdy policisté řešili 518 případů. Do této oblasti řadíme krádeže vloupáním, ke kterým došlo celkem ve 173 případech, a krádeže prosté v celkovém počtu 262 případů. Ostatní majetkovou trestnou činnost, jako je například poškození cizí věci, zatajení věci, řešili policisté v 83 případech. Objasněno v majetkové trestné činnosti bylo 126 případů.
V oblasti násilné trestné činnosti, kdy policisté šetřili celkem 44 případů, převládají trestné činy úmyslné ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, vydírání, loupež, porušování domovní svobody, týrání osoby žijící ve společném obydlí. Ze 44 případů bylo objasněno 32 případů.
Během roku 2020 policisté evidovali 4 skutky mravnostní kriminality, jako je pohlavní zneužívání, znásilnění a další jiné mravnostní trestné činy. Objasněny byly 2 trestné činy.
Do skupiny ostatní a zbývající trestná činnost řadíme například trestný čin zanedbání povinné výživy, maření výkonu úředního rozhodnutí, ohrožení pod vlivem návykové látky, nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů, výtržnictví a podobně. Celkem bylo zjištěno 292 takových trestných činů, přičemž se policistům podařilo objasnit 227 skutků.