Středisko se otevře veřejnosti s Klusem

Foto: David Podrabský

Oblíbený zpěvák Tomáš Klus se svou chotí Tamarou vystoupí na Dni otevřených dveří Střediska výchovné péče v Dobřichovicích.
Objekt poskytující psychologické a speciálně pedagogické poradenství dětem a rodinám z dolního Poberouní se na začátku školního roku se zajímavým programem otevře veřejnosti. Stane se tak 4. září od 17 hodin. Zváni jsou všichni, kteří si chtějí prohlédnout prostory střediska, užít si výtvarné nebo jiné aktivity a od 18 hodin se potkat a zanotovat si s Tamarou a Tomášem Klusovými.

(pan)