VIDEO: Nadační fond Karla Lewita besedoval

Velmi zajímavá beseda se konala 2. listopadu na zámku v Dobřichovicích. Všichni přítomní se na ní seznámili s osobností prof. MUDr. Karel Lewita, DrSc., který se celý život věnoval pomoci lidem.

Prostřednictvím DOBNET TV jsme pro vás připravili nejen reportáž z besedy, ale také rozhovor o profesoru Lewitovi a jeho odkazu. Na otázky nám odpověděla Petra Nováková, DiS, fyzioterapeut a předsedkyně Nadačního fondu Karla Lewita.

Jaká je vlastně činnost Nadačního fondu Karla Lewita?

Činnost spočívá v šíření funkčního způsobu myšlení ve fyzioterapii a ve zdravotnictví obecně.

Nedávno se v Dobřichovicích konala beseda Nadačního fondu Karla Lewita. Co mohli diváci na besedě vidět a slyšet?

Dokonce i cítit a ochutnat. (smích) Podávali jsme pravý anglický čaj tak, jak jej měl pan profesor rád, a k tomu malé pohoštění, včetně cakes vlastnoručně upečených Clarou Lewitovou, prostřední z Lewitových dcer. Program začal projekcí odborné přednášky, kterou pan profesor poukazoval na to, jak může lékař negativně ovlivnit pacienta. Dále jsme promítli krátký dokumentární film o panu profesorovi Vyhmátnout, vomakat, pochopit, který natočila Květa Přibylová v roce 2010, tehdy ještě jako studentka FAMU. Je to dokonalá ´zkratka´ ze závěru jeho pracovní kariéry skloubená s citlivými záběry ze soukromí, např. přípravy čaje u něho doma. Dalším a zároveň stěžejním bodem programu byla přednáška Clary Lewitové na téma funkčního přístupu ve fyzioterapii. Clara je přímou pokračovatelkou v práci tatínka, jak sama říká. Také nás dál školí, i díky ní máme tedy skvělou možnost pokračovat dále v rozvoji fyzioterapie. Diváci nejen pozorně poslouchali, ale vznášeli i dotazy.

Následovala čtená ukázka z připravovaného Repetitoria, na jehož vydání právě nadační fond pracuje. Jde o přepis přednášek pana profesora tak, jak jsme je zaznamenali na Hájence ve Vyšném u Českého Krumlova, kde máme zázemí u jednoho z kolegů fyzioterapeutů. I sem jezdil pan profesor předávat studentům své poznatky. V rámci besedy pak mohli účastníci také vidět základ ´Studovny´, která by měla vzniknout jako místo soustřeďující nejen odbornou pozůstalost po prof. Lewitovi, ale i jeho zajímavé osobní předměty nebo nově vydávané publikace z oboru. Nadační fond by chtěl tyto věci zpřístupnit veřejnosti, jednáme s místní knihovnou o vhodném prostoru. A na závěr nám bylo potěšením neformální vystoupení další z dcer, zpěvačky Jany Lewitové – Vovsové.

Byl o besedu zájem? Kolik přišlo lidí?

Zájem lidí nás velmi mile překvapil! Napočítali jsme celkem 77 posluchačů. Je ovšem potřeba říci, že nás bylo hodně kolegů, kteří jsme se podíleli na organizaci celého večera. I tak se počet lidí, kteří přišli z venku, pohybuje kolem šedesáti, což považujeme za úspěch! Lidé nemají čas a pečlivě vybírají, na kterou z kulturních nebo společenských akcí se vydají. Jistě zde hrála roli osobnost pana prof. Lewita, který v Dobřichovicích s rodinou žil a byl zde oblíben pro svou ochotu téměř kdykoli pomoci.

Lidé mohli přímo na místě podpořit naši činnost například tím, že si koupili fotografii prof. Lewita s některým z jeho výroků, prodal se i jeden z plakátů s portrétem našeho ´guru´.

Co posluchače nejvíc zajímalo?

Lidé mají, v kontextu doby a sedavého způsobu zaměstnání, stále více potíží s pohybovým systémem. A hledají různé možnosti, jak to řešit nebo proti nim preventivně působit. Padly otázky týkající se správného způsobu sezení, vaření, běhu, vhodné obuvi, došlo i na sundávání bot a jejich kolování.  (smích) Clara Lewitová prokládala velmi pohotově svou přednášku praktickými příklady, jak může např. sevření prstů na ruce nebo schoulená pozice vsedě přímo ovlivnit dýchání. Odpovídala i na otázku, jaké vztahy mohou na těle mít jizvy.

Plánujete další podobnou akci v Dobřichovicích?

Ano, rádi bychom příští rok tuto akci zopakovali. Je to jeden ze způsobů, jak mezi laiky-pacienty nebo potenciálními pacienty šířit povědomí o funkčním způsobu léčby nejen pohybového aparátu. Proto právě vznikl Nadační fond Karla Lewita. Když pan profesor odcházel do profesního důchodu, bylo mu 96 let, postěžoval si, že to naučil málo terapeutů. Přestože celý život učil. Náš nadační fond si vzal za úkol postarat se o to, aby způsob myšlení podle pana profesora neodešel s jeho odchodem. Aby lidé věděli, že ne každý karpální tunel či vyhřezlá ploténka se musí operovat, že lze problémy s tenisovým loktem řešit bez opichu, že souvisí dýchání a chůze s tím, jak se nám celkově daří, a naopak. Další směr naší práce v nadačním fondu je šíření těchto informací mezi odborníky. Čeká nás spousta práce.

KDO BYL Prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc.:

  • Zakladatel manipulační terapie v bývalém Československu a následně funkční diagnostiky a léčby vertebrogenních i jiných onemocnění. Patří do skupiny lékařů, zakladatelů tzv. „Pražské školy“, kteří se v období po druhé světové válce sešli na Neurologické klinice prof. Hennera v Kateřinské ulici v Praze. Díky jejich mezioborové spolupráci a úzkým kontaktům s kolegy v zahraničí se vyvíjel způsob léčby bolestí např. zad, kloubů nebo hlavy z původně čistě strukturálního pohledu na moderní funkční diagnostiku. Mohla tak vzniknout dnes celosvětově uznávaná myoskeletální medicína.
  • Neměl rád, když někdo způsob jeho práce považoval za „metodu podle Lewita“. Příliš by ho to limitovalo, byl vždy otevřen diskusím o nových terapeutických přístupech a své zkušenosti neustále předával dál.
  • Přednášel v několika světových jazycích v různých zemích celého světa, dokonce i v době, kdy mu to totalitní režim ztěžoval. Zajišťoval tak rozvoj a šíření funkčního způsobu terapií pohybového systému.
  • Od roku 1969 žil s rodinou v Dobřichovicích a v letech 2008 – 2012 zde také v CKP pracoval.
  • Narodil se v roce 1916, zemřel před třemi lety, 2. 10. 2014

(vs, lh)