Reportáž z Klubíčka odvysílá Česká televize příští týden

Foto: archiv Klubíčka

Ve středu 4. října 2017 v 15:40 hodin na ČT2 začne pořad Klíč, ve kterém poběží reportáž z  neziskové organizace Klubíčko Beroun. Štáb České televize strávil s klienty dva celé dny.
První natáčecí den začal v ranních hodinách v penzionu Na Vráži, kde klienti po rozcvičce předvedli běžné činnosti, například individuální vzdělávání se speciálním pedagogem konceptem bazální stimulace, která nabízí jedincům podněty pro vývoj jejich osobnosti. Veselo bylo při muzikoterapii, ke zpěvákům a muzikantům v pirátských kostýmech si pobrukoval i kameraman a dobrá nálady přilákala Stellinku, což je mladá fenečka, která pomocí canisterapie příznivě působí na psychiku a motivuje k fyzickým cvikům klienty. Pak všichni zúčastnění relaxovali a malovali akrylovými barvami obrázky a prakticky seznamovali diváky s kouzlem arteterapie.

Druhý dne ráno ředitelka Klubíčka Alena Pecková diváky seznámila s novými plány na rozšíření prostor Klubíčka, které získalo prostředky z Adventního benefičního koncertu ČT. Klienti na Tetíně zkontrolovali KnihoBudku, která je jejich projektem pro veřejnost k bezplatnému půjčování a výměně knih a vydali se do Nižbora. Tamní zámek pro Klubíčko připravil krásný interaktivní program o pravěku. Přítomní si vyzkoušeli drcení obilí a výrobu placek, střelbu z kuše, tvorbu hliněných šperků a oblékli se do keltských dobových kostýmů. Na rozloučenou pak všichni zazpívali s doprovodem keltských nástrojů.

(red)