Ceny města Beroun už mají laureáti doma

Foto: Město Beroun

V kulturním domě Plzeňka převzali Ceny města Beroun Marie Holečková a Karel Žák. Slavností akt se koná od roku 2003 a byl součástí večera ke vzniku samostatného Československa.

V minulosti ceny získali Vladimír Izbický, pěvecký sbor Slavoš, Jana Čapková, Karel Souček, Jana Civínová, Jiří Kahoun, Božena Kebrlová a Zdeněk Zůna.

Připomeňme, že Mgr. Marie Holečková byla oceněna za  dlouhodobé aktivní a obětavé působení, kterým významně přispívá k hlubšímu poznání a tím i k vytváření pozitivního vztahu široké veřejnosti k městu Berounu, k jeho regionu a k vlasti. V minulých letech aktivně spolupracovala také s měsíčníkem DOBNET.

RNDr. Karel Žák, CSc. získal Cenu města Berouna za jeho dlouholeté vědecké dílo v oblasti geologie a přírodních jevů berounského regionu a za popularizaci výsledků svého díla, kterým významně šíří a propaguje dobré jméno města Berouna a jeho regionu nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Lidé, kteří do Plzeňky zavítali, kladně hodnotili poutavý program na úrovni i důstojné představení laureátů, včetně předání samotné ceny.

(lib)