Už za devět dní startují kotlíkové dotace

O dalším kole kotlíkových dotací informovali na tiskové konferenci (zprava): ministr životního prostředí R. Brabec, středočeská hejtmanka J. Pokorná Jermanová a radní V. Michalik. Foto: KÚSK

Další Středočeši mohou získat příspěvek na nový ekologický kotel nebo tepelné čerpadlo díky tzv. kotlíkovým dotacím. Kraj přijímá žádosti od 4. října. Poprvé také elektronicky.
V dotačním programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“ budou moci žadatelé získat až 127 500 korun. Kraj celkem rozdělí 502,5 milionů korun.

Příspěvky jsou určeny těm, kteří plánují výměnu starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě za tepelná čerpadla, kotle výhradně určené pro spalování biomasy nebo za automatické kotle na uhlí a biomasu či plynové kondenzační kotle.

Šanci získat dotaci bude mít několik tisíc lidí. Středočeský kraj bude žádosti přijímat nově elektronicky od 4. října 2017 od 8 hodin. „Žadatelé budou moci podle kategorie nově pořízeného kotle a místa bydliště získat od kraje příspěvek 75 tisíc korun až 127,5 tisíc korun. Když by všichni získali nejnižší možnou dotaci, tak čistě matematickým propočtem by mohlo uspět až 6 696 žadatelů,“ řekla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová a dodala, že do dvaceti dnů pak budou muset lidé žádost vytisknout a s dalšími potřebnými dokumenty doručit na podatelnu krajského úřadu. Pokud tak neučiní, nárok na dotaci ztratí. O dotaci Rada Středočeského kraje rozhodne do 120 pracovních dnů od doručení písemné žádosti.

Příjem žádostí potrvá téměř osm měsíců, do 29. června 2018 nebo do vyčerpání určených finančních zdrojů. „O dotaci budou moci požádat fyzické osoby žijící na území Středočeského kraje, které bydlí v rodinných domech, dalších objektech k bydlení a zemědělských usedlostech s maximálně třemi bytovými jednotkami. Dotace není určená pro rekreační objekty. Věřím, že se nám tímto krokem významně podaří zlepšit životní prostředí ve středních Čechách,“ vysvětlil Věslav Michalik, radní pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje včetně evropských projektů a rozvoje venkova.

(red)