Ředitelé z Berounska projednají problémy ve školství

Ilustrační foto: archiv

O aktuálních problémech budou debatovat ředitelé základních a mateřských škol z Berounska zapojených do Místního akčního plánu vzdělávání ORP Beroun II.

Setkají se v úterý 15. září v zasedací místnosti Městského úřadu Beroun.

V rámci jednání ředitelů se uskuteční i seminář nazvaný Změny právních předpisů ve školství, který povede erudovaný školitel a lektor v oblasti řízení a hospodaření škol Pavel Zeman. Na programu bude prostor i pro zodpovězení konkrétních dotazů pedagogů. Od 9 hodin je kurz naplánovaný pro ředitele MŠ, odpoledne ve 13.30 začne kurz pro ředitele ZŠ.

(pan)