Zastupitelé Řevnic schválili otázky referenda

Ilustrační foto: archiv

Řevničtí zastupitelé na svém veřejném zasedání v pondělí 7. září schválili vyhlášení místního referenda, které se týká budoucí výstavby ve městě.

Nejprve zastupitelé neodsouhlasili návrh na konání místního referenda, který podal přípravný výbor, neboť by rozhodnutí přijaté v tomto místním referendu mohlo být, dle zpracované právnické analýzy, v rozporu s právními předpisy.

Poté schválili vyhlášení referenda, v němž budou obyvatelé odpovídat na dvě otázky.

„Souhlasíte s tím, aby město Řevnice učinilo veškeré kroky v samostatné působnosti k tomu, aby návrhová plocha areálu betonárny v Řevnicích (podle návrhu územního plánu prezentovaného na veřejném projednání v lednu 2018 území označené jako C3) umožňovala umístění staveb všech vyjmenovaných způsobů využití: občanská vybavenost (např. mateřská škola, ordinace lékařů, obchody, zařízení pro kulturu a sport jako jsou hřiště, služby), kanceláře, drobná nerušící výroba, bydlení, plochy s veřejnou zelení, parky, komunikace a technická infrastruktura?“

„Souhlasíte s tím, aby město Řevnice učinilo veškeré kroky v samostatné působnosti tak, aby byly v území Na Vrážce na dvou částech ploch OP, uvedených v návrhu územního plánu prezentovaného na veřejném projednání v lednu 2018 a nacházejících se na pozemcích parc.č. 3718/1, 3716/2 a 3725/1 v k.ú. Řevnice, nově vymezeny dvě plochy „krajinné zeleně“, široké 30 m a přiléhající svou delší stranou k hranici ploch B7 a P, které jsou rovněž uvedeny v návrhu územního plánu prezentovaného na veřejném projednání v lednu 2018 a které se nacházejí na pozemcích parc.č. 3718/1, 3716/2 a 3725/1 v k.ú. Řevnice?“

Místní referendum se bude konat v souběhu s volbami do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020 na celém území města Řevnice.

(pan)