Přístupy k léčení nemocí

Přístupy k léčení nemocíPokud nás zasáhne nemoc na těle nebo na duši, hledáme možnosti, jak se máme zachovat, abychom se nemoci zbavili, nebo alespoň snížili její příznaky. Při somatické nemoci se můžeme rozhodnout, že se začneme léčit sami, zůstaneme doma v posteli a využijeme volně dostupné léky nebo vitamíny. Psychickému splínu můžeme vzdorovat tím, že vyrazíme do harmonie přírody či do společnosti a rozptýlíme se pohybem. Usoudíme-li však, že na boj s nemocí sami nestačíme, navštívíme lékaře.

Na nemoc typu „bolest těla“ nám praktický nebo specializovaný lékař doporučí či předepíše medikamenty, ozdravnou kúru nebo lék, který si „naordinujeme“ do svého těla. Poté očekáváme, že nám bude lépe, a nepříjemné subjektivní zdravotní potíže odezní či se alespoň zmírní.

U nemocí typu „bolest duše“, tedy u nemocí psychických, je tradiční řešení o něco složitější, ale v principu podobné. Pokud jsme si duševní nemoc nebo psychický problém vůbec ochotni připustit, zajdeme také k odbornému lékaři pro pomoc. Lékař na psychické problémy -psycholog či psychiatr – s námi absolvuje konzultace a snaží se nám pomoci individuální nebo skupinovou psychoterapií. Provede analýzu našich psychických problémů a bude hledat cestu, jak se jich zbavit nebo jak se s nimi vyrovnat. V případě hlubších či déle trvajících problémů nám psychiatr může také předepsat léky pomáhající léčit naši psychiky – psychofarmaka.

V současné době se názory lékařů i laiků na časté a dlouhodobé užívání farmaceutických léků, zejména psychofarmak, různí. Záleží vždy na osobním postoji nemocného i lékaře a je nutné posoudit individuálně stav každého, kdo s nemocí přichází.

OTÁZKA NEMOCI: JE TO NEMOC TĚLA, NEBO PSYCHIKY?

Širší odbornou i laickou veřejností je již v současné době přijímána skutečnost, že dvě základní formy nemocí, tedy nemoc tělesná a duševní, spolu úzce souvisejí a navzájem se ovlivňují. Pokud je někdo delší dobu stižen tělesnou nemocí a trpí bolestmi, často se to odráží i na jeho psychickém stavu a projevuje se to též sklíčeností na duši. Naopak pokud nás trápí strach nebo jsme smutní či úzkostliví, často onemocníme i na těle. Naše narušená psychika se projeví v těle symptomem nemoci či se přímo vážná a skutečná nemoc vyvolá. V různých publikacích je uváděno, že 80 – 90 % (někteří autoři píší i 99 %) fyzických nemocí vychází z vnitřní nestability člověka a z jeho psychických problémů. To znamená z prožívaných nebo prožitých negativních emocí, pocitů a traumat. Tuto provázanost si je třeba uvědomit a každou nemoc je nutné vidět jako komplexní problém v člověku, a tak také přistupovat k její léčbě. Hledáním příčin chorob a zdravotních komplikací by tedy mělo probíhat zejména zkoumáním v rovině duševní a emocionální.

ZAPSANÉ EMOCE JAKO ČASTÝ DŮVOD

Mnohdy ty pravé a zásadní emoce, nevyřešené prožitky a konflikty, které nemoc způsobují, jsou ukryté pod naším povrchem běžného smýšlení a uvědomování. Jsou totiž překryté vědomou či nevědomou „záplatou“, odložené běžným procesem zapomínání, záměrně vytěsněné nebo odklizené hluboko do našeho podvědomí. Prožité emoce a traumata, které nás ovlivnily nebo i nadále ovlivňují, aniž si to uvědomujeme, rozhodně nezmizely a žijí s námi skrytě dál. Jsou uložené v naší paměťové schránce a vyklubou se na povrch většinou konkrétním spouštěčem. Tím může být připomenutí, zážitek, podobná situace, vybavená emoce, stresová událost, konflikt, zrcadlení pocitů u druhých atd.

Problematika nemocí a souvisejících emocí (všimněte si Emoce – „N“emoce – „N“ jako negativní) je dalekosáhlá a komplikovaná. Je velmi dobré vědět, že práce s vlastními emocemi a psychikou je velmi často zásadním klíčem v postupu k uzdravení. Tato skutečnost platí pro řešení takřka všech zdravotních potíží jakéhokoliv charakteru.

Při léčbě svých nemocí můžeme ale využít právě jiných, netradičních způsobů – alternativních metod, které se nabízejí. Tak si lze také odpomoci od zdravotních problémů. Jedná se spíše o odstranění vlivu prožitých a prožívaných negativních emocí, které ovlivňují náš zdravotní stav, chování a podvědomé reakce. Tyto nekonvenční přístupy pracují s člověkem celistvěji, zaměřují se zejména na zjištění a odstranění příčiny nemoci, nikoli jen na odstranění následku. Samozřejmě bez použití jakýkoliv farmaceutických léčiv.