Trápíte se nemocí?

Trápíte se nemocíNemoc je patologický stav těla nebo mysli a narušení přirozené rovnováhy fungování organismu. Jedná se o neharmonický stav, který je projevem porušení části těla (tkáně, orgánu, buněk apod.), změn ve funkční souhře orgánů, nebo psychického prožívání s negativní emocí.

Těžko bychom hledali člověka, který neměl za život nějaký zdravotní problém. Myslím jak fyzickou nemoc – chorobu části těla nebo orgánu, tak také problémy psychické. Ty se mohou projevovat různě, počínaje podrážděností a únavou, přes dlouhodobě špatnou náladu, až po dlouhodobé problémy s nespavostí a hlubokou depresi. Psychické problémy vycházejí z našich emocí a pocitů, které prožíváme. Těch je velmi mnoho a i když si to možná neuvědomujeme, většina duševní nepohody nebo přímo duševní nemoci vychází ze základních prožívaných emocí: strachu, vzteku, lítosti a úzkosti. Odvozené nepříjemné emoce mohou být pak žárlivost, pýcha, nervozita, tréma, stres, hněv, zloba, odpor, zoufalství, stud, rozpaky, nuda atd.

Navyklý a častý způsob, který používáme při hledání pomoci od své nemoci, je ten, že navštívíme zdravotnické zařízení, svého praktického lékaře nebo přímo specialistu. Od něj pak očekáváme, že nám předá odbornou lékařskou radu a postup, jak se léčit, nebo rovnou vhodný farmaceutický lék, který nám pomůže a nemoci nás zbaví.

V současné době je však možné využít i jinýc hmožností, nových přístupů k nemoci, které se často označují jako alternativní metody léčby, případně nekonvenční terapeutické přístupy. Většina těchto metod není zatím konzervativním postojem odborných lékařů přijímána, ale v některých směrech se již blýská na lepší časy. Na druhou stranu je třeba neopomenout, že tyto metody plně nenahrazují klasický lékařský přístup k nemocem, odborné vyšetření a ošetření vzdělaným a zkušeným lékařem. Alternativní přístupy léčení rozšiřují konzervativní postup lékařů zejména o komplexní pohled na nemocného člověka a o hledání příčin nemoci. Vytvářejí tak jiné možnosti – netradiční cesty pomoci, a tím podporují společné úsilí o dosažení plného zdraví.

Vhodným, kvalitním a zodpovědným absolvováním některé alternativní léčby – terapie lze v mnoha případech nejen utlumit zdravotní komplikace, nebo se jich úplně zbavit, ale následně také urovnat problémy nemocného ve vztazích, v rodině, na pracovišti atd. Většinou totiž vyléčení nemocí (a s nimi souvisejících skrytých emočních příčin) mívá velmi pozitivní vliv nejen na vlastní osobu, ale též na vzájemné fungování v systémech a prostředích, ve kterých se člověk pohybuje a ve kterých žije.

Pavel Tichna