Nevšední radosti

Nevšední radostiMUDr. Vladimíra Hejmová zvládá vedle své lékařské praxe i mnoho dalších aktivit spojených s chodem stacionáře a Modrého domečku, provozovaných občanským sdružením Náruč, v jehož čele stojí. Má zde kromě jiného na starosti fundrising, což není v dnešní době činnost vůbec jednoduchá.

Masopustem v Řevnicích jste oslavili deset let od založení občanského sdružení Náruč. Tři roky za chvíli uplynou od kolaudace Modrého domečku. Z čeho máte největší radost?
Těch radostí je hodně a je těžké jednu upřednostnit. Myslím, že za sebou máme velký kus práce. Modrý domeček i stacionář dobře fungují. Každodenní radost mi přináší, když někdo z našich znevýhodněných klientů udělá jakýkoliv pokrok, když se k nám vrací zákazníci za dobrou kávou a domácími dobrotami. Radost mám z Modrého domečku především proto, že pro některé klienty se podařilo ze stacionáře vytvořit pracovní místo, byť začátky jeho existence nás stály velké úsilí. Teď s odstupem času si říkám, jak odvážný krok do neznáma jsme udělali. Radost jsme měli, když jsme dostali certifikát jako „Místo přátelské rodině“. A mohla bych toho vyjmenovat ještě hodně.

Vaše původní myšlenka ale před lety směřovala spíše k pomoci seniorům…
Ano, na svůj původní záměr pomoci seniorům jsem nezapomněla a určitě se k problematice seniorů v budoucnu vrátím. Ale protože se ukázalo, že v regionu dolní Berounka více chybí služby pro znevýhodněné spoluobčany, zaměřila jsem své úsilí tímto směrem. V Dobřichovicích se nám podařilo v prostorách bývalé lékárny vybudovat denní stacionář. Navázali jsme spolupráci s tamní školou, takže ve stacionáři je i jedna speciální třída spadající pod základní školu Dobřichovice, což je svým způsobem unikátní a hlavně důležité jak pro zdravé, tak i pro znevýhodněné děti. A pak už přišel na řadu Modrý domeček….

Stacionář pomáhá handicapovaných lidem už od jejich útlého věku, stejně tak pomáhá i jejich rodinám. V jakém věku se k vám klienti hlásí a jak dlouho zůstávají?
U nás mohou být děti předškolního i školního věku, ale docházejí k nám i starší klienti. Ti se zde připravují na budoucí zaměstnání, třeba právě v Modrém domečku. Pro rodiny je velkým přínosem především snadná dostupnost našeho zařízení. Ve stacionáři se podařilo vytvořit pro klienty „domácí“ prostředí a zároveň se jim dostává maximální individuální odborná péče, která pomáhá rozvíjet jejich schopnosti.

Každý rok máte ve stacionáři i několik stálých akcí, mezi něž patří i den otevřených dveří. Kdy bude letos?
Tradičně slavíme sezónní svátky, organizujeme výtvarné dílny, pořádáme řadu výletů, děti jezdí na hipoterapii, pravidelně pořádáme den otevřených dveří. Letos nebude jen den, ale celý týden otevřených dveří, a to v červnu od 7. do 11. 6.

Pojďme teď od stacionáře k Modrému domečku. Modrý domeček je jeden z druhů chráněné dílny…
Byť v názvu je „sociální firma“, má Modrý domeček statut chráněné dílny, protože zaměstnává více než 60 % zdravotně znevýhodněných. (Pojem sociální firma není dosud zákonem definován.) Nejsme však typickou chráněnou dílnou, neboť nevyrábíme žádný konkrétní produkt, ale provozujeme kavárnu, žehlírnu a kopírovací služby. Zájem o práci u nás je velký, hlásí se nejen lidé místní, ale i ze širokého okolí. Myslím si, že původní záměr – vytvořit ze sociální firmy Modrý domeček také kulturní a společenské centrum – se nám podařilo naplnit.

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců. Vy ale nabízíte alternativu k této povinnosti. Jakou?
Ano, tím, že splňujeme podmínky chráněné dílny, mohou firmy, které z nějakého důvodu nezaměstnávají osoby se zdravotním postižením, odebírat některou z našich služeb – nabízíme žehlení, catering, pronájem prostor. Splní tím svou zákonnou povinnost sociálního plnění a nebudou muset odvádět do státního rozpočtu poplatek za nezaměstnávání znevýhodněných osob.

OS Náruč se pojí i organizování kulturních akcí. Nezapomenutelné jsou loňské „Hvězdy tančí pro Náruč“. Co plánujete dalšího?
Hvězdy tančí pro Náruč byla vydařená akce, ale vzala nám hodně sil. Není nás tolik, abychom akce podobných velikostí hravě zvládli. Navíc je to záležitost, která nás sice zviditelnila, ale přestože všichni tanečníci vystoupili bez nároku na honoráře, po zaplacení celé režie a poplatků OSA (Ochranný svaz autorský – pozn. red.) byl zisk pro naše sdružení minimální. Jsme a budeme kulturním a komunitním centrem a i nadále chceme spolupracovat s městskými a obecními úřady, s panem senátorem a různými organizacemi. Uvítáme, pokud pro nás někdo připraví benefiční akci, tak jako místní TOP09 pro nás uspořádala benefiční koncert v Club kině v Černošicích. Také Vilma Cibulková s Miroslavem Etzlerem chystají pro Náruč benefiční letní představení v lesním divadle v Řevnicích.

Děkuji za rozhovor a přeji vám hodně energie a dobré nálady! Barbora Tesařová