Před Trilobily proběhnou Večerníčky

Foto: Mesto-Beroun.cz
Foto: Mesto-Beroun.cz

I když se filmové ceny Trilobit Beroun budou 17. ledna předávat již po osmadvacáté, přesto půjde o jubilejní ročník. Popatnácté se totiž bude konat v berounském kině.

Akci tradičně pořádá Český filmový a televizní svaz FITES ve spolupráci s městem Beroun a MKC Beroun. Trilobit 2014 začíná v kině v 10:00 hodin oblíbeným dopoledním programem určeným dětem. Zdarma se bude promítat sedm dílů populárních Večerníčků, chybět nebude ani populární Kviz pro děti s Milošem Zvěřinou o ceny.

Podvečerní slavnostní předávání cen, které je vzhledem k omezené kapacitě sálu určeno jen pro zvané a oceněné, začne v 17:30. Provázet jím budou hned dva moderátoři, osvědčení a s Berounem spjatí konferenciéři Tomáš Hanák a Iva Pazderková.

Veřejnost ale možnost vidět soutěžní i vítězné snímky nepřijde. Aby je mohlo vidět ještě více diváků, budou promítány speciálně pro širokou veřejnost během nové akce nazvané Ozvěny Trilobita. Uskuteční se 27. 3. 2015 v městském kině. Filmové projekce budou tvořit převážně výherní snímky a dokumenty autorů, které byly v užším kole výběru. Pozvaní budou i jejich autoři.

O vítězích rozhodovala odborná sedmičlenná porota v čele s jejím předsedou, literárním a divadelním kritikem Vladimírem Justem. Ta vybírala z takřka 150 audiovizuálních děl, hraných, dokumentárních či animovaných. Porota může udělit maximálně pět Trilobitů Beroun 2014, maximálně tři Ceny poroty, jednu Zvláštní cenu poroty, jednu Cenu Vladislava Vančury za přínos české a světové kinematografii nebo za výjimečný počin v české AVD kultuře. Pravidla připouští i Mimořádnou cenu poroty. Teprve potřetí budou předány také Ceny Václava Havla za přínos díla občanské společnosti a Josefa Škvoreckého za adaptaci literárního díla.

Také letos bude součástí večera udílení Cen dětské poroty – Berounský medvídek. Jejích sedm členů, žáků berounských základních škol ve věku 7 až 13 let, se pod vedením koordinátorky poroty Andrey Borovské scházelo u nominovaných snímků již od listopadu.
Tradičně k udílení cen vzniká i dokumentární film v režii Jaroslava Černého, který odvysílá Česká televize 9. února 2015 na programu ČT art ve  21:45 hodin.

(red)