Policie bude školit bezpečnost na internetu

Foto: KÚSK
Foto: KÚSK

Úspěšný projekt prevence kriminality Bezpečně na internetu pokračuje i letos a nově se do něho zapojí středočeská policie.
Loni na podzim se uskutečnilo ve Středočeském kraji 40 seminářů na téma prevence kyberšikany, kybergroomingu, kyberstalkingu a dalších rizik při virtuální komunikaci, kterých se zúčastnilo 737 rodičů školáků. Počet zájemců o semináře byl ale výrazně vyšší a převyšoval kapacitu.

„Projekt byl součástí Programu prevence kriminality Středočeského kraje na rok 2014 a získali jsme na něj dotaci od ministerstva vnitra. Zájem rodičů předčil naše očekávání. Proto jsme se rozhodli v projektu pokračovat i letos,“ řekl středočeský hejtman Miloš Petera.

Na seminářích se rodiče seznamují s riziky virtuální komunikace a učí se bezpečně používat počítače a mobily. Poznatky jim pomáhají předcházet tomu, aby se jejich děti staly oběťmi nebo pachateli trestné činnosti v souvislosti s používáním těchto technologií. Účastníci dostávají speciální publikaci, která je také v elektronické podobě na webových stránkách kraje.

Novinkou oproti loňskému roku je zapojení Krajského ředitelství policie Středočeského kraje do projektu. Policisté proškolí lektory ze Vzdělávacího institutu Středočeského kraje a zúčastní se seminářů pro rodiče a budou přednášet i žákům. „Zapojení Krajského ředitelství police Středočeského kraje do projektu vítám, je to další důkaz, že naše spolupráce se prohlubuje,“ uvedl hejtman. „Současně bych rád poděkoval vedení středočeské policie za nabídku, že na vlastní náklady zajistí dotisk publikace,“ dodal.

Projekt Bezpečně na internetu bude součástí aktuálně připravovaného Programu prevence kriminality Středočeského kraje na rok 2015. Kraj plánuje letos 60 seminářů.

(red)