Pochodníkům zahraje v cíli kapela

Skalka. Foto: archiv

Sedmý ročník pochodu Turbanské Černošice, jehož trasy vedou obcemi dolního Poberouní, se koná v sobotu 17. března. Start je na nádraží ve stanici Černošice-Mokropsy od 6 do 10 hodin.

Připravené jsou pěší trasy 10, 15, 30, 37 a 55 kilometrů. Start pro trasu 10 a 15 km je od 9 do 11 hodin. V cíli na každého čekají razítka Prahou turistickou s číslem do skládaček, diplom i odměna. Konec výletu je v restauraci U Králů, kde bude od 13 hodin hrát živá kapela.

(pan)