Jaký byl rok 2022 očima hasičů, záchranářů a strážníků?

Jaký byl rok 2022  a co přinesl nového? Které problémy řešili členové složek Integrovaného záchranného systému z našeho regionu? Co jim udělalo radost  a co by spoluobčanům popřáli do roku 2023? Ptala se Lucie Hochmalová.

Jaroslav Růžička, velitel profesionálních hasičů, Řevnice:

V roce 2022 jsme řešili více než 500 událostí, z toho téměř polovinu technických pomocí (například padlé stromy, otevření uzavřených prostor, vyproštění uvázlých vozidel), celkem 114 požárů a stovku dopravních nehod, 26 úniků kapaliny, stejný počet planých poplachů a další pomoc (snesení pacienta zdravotnické záchranné službě, vyhledávání osob, monitoring vodního toku…).

Naše stanice má roční průměr 1,43 události na jeden den (525 událostí ročně). O Vánocích jsme za posledních pět let zasahovali v průměru 1,4krát za tři dny, tedy hluboce pod ročním průměrem. Nejvíce akcí bylo v roce 2018, kdy jsme vyjeli třikrát, a nejméně vloni, kdy se nevyjelo ani jednou. Většinou se jednalo o požáry odpadů (mimo obydlí), padlé stromy, dopravní nehody a otevření uzavřených prostor.

Naopak silvestr a Nový rok jsou vysoce nadprůměrné. Za posledních pět let má naše stanice průměr na hodnotě 5 zásahů za tyto dva dny. V drtivé většině šlo o venkovní požáry, jen jednou to byla dopravní nehoda, likvidace padlého stromu a pomoc zdravotnické záchranné službě.

Rok 2022 byl výjimečný tím, že jsme byli zapojeni do pravidelného střídání příslušníků HZS Středočeského kraje u velkého lesního požáru v Hřensku. Také jsme personálně posilovali stanici Kladno, která měla po dobu předsednictví České republiky v Radě EU za úkol udržovat jedno požární družstvo k posílení HZS hl. m. Prahy v případě potřeby.

Jinak jsme osm měsíců přistavovali naší hasičskou zbrojnici. Výjezdy ohroženy nebyly, ale museli jsme vše neustále koordinovat se stavebními pracemi. Dva dny a dvě noci, po dobu výměny povrchu dvora, jsme dokonce museli veškerou výjezdovou techniku přesunout do Havlíčkovy ulice, kde bylo, po dohodě s obcí, zřízeno provizorní oplocení, vozidla se nouzově napojila na energie a příslušníci stanice se střídali při dvouhodinových hlídkách. Dodatečně se za způsobené komplikace omlouváme všem okolním obyvatelům.

Podařilo se také vyměnit automobilový žebřík bez koše na podvozku Mercedes-Benz za účelnější žebřík s košem na podvozku Renault. Oba mají stejnou dostupnou výšku 30 metrů, ale ten s košem má širší uplatnění v případě záchrany osob z výšky či během evakuace při požárech, ale i při běžném zásahu ve výšce. Dále jsme nově upravili dvůr hasičské stanice s oplocením a rozšířili vjezdovou bránu z 6 na 8 metrů.

Všem přeji dobrý nový rok, ale hlavně hodně zdraví. A také, aby nikdy nepotřebovali naše služby a nynější složité období spojené s energetickou krizí a válkou na Ukrajině co nejdříve pominulo a vše se vrátilo do běžných kolejí.

Jana Janoutová, administrativní pracovnice Městské policie Řevnice:

Máme radost, že ubývá řidičů překračující v obcích povolenou rychlost. A naopak je nám líto, když se k nám dostane očipovaný pes, jehož čip však není zaregistrován. Prodlužuje se tak čas hledání majitele a pes je zatím zbytečně vystaven stresu. Dále nás mrzí nedocenění naší práce z řad veřejnosti.

Začátkem roku jsme se ještě potýkali s pandemií covidu a do toho přišla uprchlická krize, snažili jsme se vyhovět potřebám lidem v tísni. Spolupráce se všemi obcemi běžela v této oblasti na velmi dobré úrovni. Léto bylo oproti minulému roku bohatší na kulturní akce a samozřejmě jsme se věnovali běžné hlídkové činnosti. Rok 2022 by se dal hodnotit jako průměrný.

Přijali jsme dva nové spolupracovníky, takže máme nyní 9 strážníků včetně vrchního strážníka Veroniky Matouškové. Lidé se na nás obracejí i několikrát za den. Někdy se stává, že chtějí jen vyslechnout, poradit či doporučit, kam se s daným problémem obrátit. Nejčastěji řešíme ztracené psy a přestupky v rámci dopravy, kterých bývá do dvou tisíc ročně. Nejvíce ve městech, v malých obcích tolik přestupků není.

Do roku 2023 přejeme všem, ať se jim splní jejich přání a ať co nejméně potřebují složky IZS.

Radost nám dělá postupně se snižující počet překročení rychlosti v obcích. A vždy je nám líto, když se k nám dostane očipovaný pes, jehož čip však není zaregistrován. Prodlužuje se tak čas hledání majitele a pes je zatím zbytečně vystaven stresu. Dále nás mrzí nedocenění naší práce z řad veřejnosti.

Radost nám dělá postupně se snižující počet překročení rychlosti v obcích. A vždy je nám líto, když se k nám dostane očipovaný pes, jehož čip však není zaregistrován. Prodlužuje se tak čas hledání majitele a pes je zatím zbytečně vystaven stresu. Dále nás mrzí nedocenění naší práce z řad veřejnosti.

Bořek Bulíček, ředitel Záchranné služba Trans Hospital Plus, s. r. o., Řevnice:

Rok 2022 byl méně hektický než v době covidu, ovšem počet výjezdů stále narůstá. Nejčastěji řešíme úrazy na kole a zhoršení zdravotního stavu, jako jsou dušnost, bolest na hrudi, cévní mozkové příhody nebo psychóza. Během Vánoc to bývají různé úrazy doma nebo venku při sportovních aktivitách, bolesti břicha z nadměrného přejídání a konzumace alkoholu. Na silvestra zase úrazy spojené s používáním zábavní pyrotechniky. Kosti v krku vyndáváme spíše v létě, když rybáři pojídají své úlovky z řeky Berounky. Nejvíce práce máme o prázdninách.

Ve vozovém parku máme přes dvacet kusů techniky, a to od převozových sanitek po záchranné obojživelné speciály. Prakticky každé sanitní vozidlo musí mít svého takzvaného dvojníka (náhradní vůz) pro případ poruchy či nehody. Jedno z největších vozidel je Ford F450, v němž  můžeme poskytnout intenzivní péči více pacientům najednou, ošetřit větší množství lehce zraněných pacientů, a speciální XXL sanitkou jsme jako jediní schopni transportovat ty nejtěžší pacienty v republice. Běžně převážíme pacienty s váhou 300 až 350 kg, pacient s největší hmotností měl 430 kg. V našem vozovém parku máme i sanitního veterána Škoda 1201 z roku 1957 v záchrankové úpravě. Vyrobeno jich bylo jen několik desítek kusů. Výjezdové pracoviště v Řevnicích jsme v roce 2022 posílili o dva sanitní automobily.

Co nás těší? Jsme rádi, když nám pacienti poděkují za naši dobře odvedenou práci. Naopak nás mrzí pomluvy, jež se nezakládají na pravdě. Do nového roku přejeme všem hodně štěstí a psychické pohody, což je v dnešní neutěšené době potřeba asi nejvíc.

Jiří Hrách, velitel Sdružení dobrovolných hasičů, Liteň:

Byl to celkem běžný hasičský rok. Zasahovali jsme u pětadvaceti případů, na počátku roku bylo výjezdů více, ale v posledních měsících už byl klid. Šlo o různé události od požárů, čerpání až k odstraňování překážek z komunikací. Pro některé naše lidi byl těžký zásah při požáru bažantnice v Litni, protože hasiči jsou zároveň členy mysliveckého spolku a situace pro ně byla velmi emotivní. Ale vše nakonec vypadá nadějně. Pomoc přišla od lidí, kteří přispěli na transparentní účet, a Středočeským krajem byla schválena finanční podpora na obnovu vyhořelé budovy.

Připomněli jsme si i 145. výročí od založení SDH Liteň a zamrzelo nás, že nám Okresní sdružení hasičů Beroun nedoporučilo na Středočeském kraji žádost o dotaci na 13. ročník Loučení s létem a 145. výročí SDH Liteň. Akci máme pro všechny zdarma, program je bohatý, ale zároveň finančně náročný. Chápu, že se všude šetří, ale zdůvodnění, že by měla být akce podporována jen z místních zdrojů, mě zamrzela. Zvláště když se snažíme jako JSDH, spolek a pracujeme s dětmi. Jsme nejstarší fungující spolek v okrese Beroun. Ale hodili jsme to za hlavu, vždy si poradíme a půjdeme dál. O to jsme raději, že nám vyšly další a větší příspěvky na obnovu vybavení a techniky.

V jednotce máme 18 členů, ale noví hasiči jsou vždy vítáni. Opět jsme doplnili a obnovili naši výbavu. Jsme úspěšní i v čerpání dotací. Středočeský kraj nám v létě schválil podporu na vybavení, v listopadu HZS další finance a za velký úspěch považuji schválení částky 450 tisíc korun od Ministerstva vnitra na pořízení zcela nové požární stříkačky s přívěsem pro hašení. Dotaci v příštím roce bude ještě spolufinancovat kraj, kam žádost rovněž odešleme. Po prodeji starší stříkačky bude naše spoluúčast minimální.

Do roku 2023 přejeme všem hodně štěstí, zdraví a úspěchů. Vždy je lepší potkat se třeba na kulturní akci nebo prezentaci hasičů než během našeho zásahu. Rád bych je také pozval na hasičský ples do Litně, který se koná 21. ledna 2023, a v září na 14. ročník akce Loučení s létem, kde opět připravíme bohatý program pro děti i dospělé.