Platnost řidičáků byla prodloužena o deset měsíců

Ilustrační foto

DOLNÍ BEROUNKA – U řidičských průkazů, které již propadly nebo se tak stane do 30. června letošního roku, byla prodloužena platnost o 10 měsíců, a to v celé Evropské unii. Nařízení začne platit od 6. března 2021 a vztahuje se i na dobu platnosti některých osvědčení, licencí a povolení a odložit některé pravidelné kontroly a školení v oblasti silniční, železniční, vnitrozemské dopravy a námořní bezpečnosti. 

Prodloužení platnosti se týká mimo jiné řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti řidiče, harmonizovaného kódu 95 (profesní způsobilost) a lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení profesní způsobilosti (poslední 3 pro řidiče – profesionály) o dalších 10 měsíců. 

Již v říjnu 2020 vydalo Ministerstvo dopravy metodické stanovisko, podle kterého se hledí na řidičské průkazy a průkazy profesní způsobilosti propadnuté od 1. 9. 2020 do 31. 3. 2021 jako na platné po dobu dalších 6 měsíců. Pro příklad, pokud řidiči propadl průkaz 10. 11. 2020, je platný až do 10. 5. 2021. Toto stanovisko je ovšem možné uplatnit pouze na území České republiky. Nové nařízení bude účinné v celé Evropské unii a na řidičské průkazy, a na další dopravní doklady se tak bude hledět jako na platné ve všech členských státech.

Vyměnit si řidičský průkaz ovšem jde pořád, na webu Ministerstva dopravy je seznam obcí s rozšířenou působností, kde si lze průkaz vyměnit.