Třehusk vyhrával do obecního rozhlasu

Foto: archiv kapely

HLÁSNÁ TŘEBAŇ – Oživit pandemií zasaženou kulturu alespoň prostřednictvím obecního rozhlasu se rozhodla radnice v Hlásné Třebani. Proto se připojila k celorepublikovému rozhlasovému happeningu nazvanému Oživený obecní roz-hlas, který inicioval Cirk La Putyka.

Akce se konala v sobotu 20. února a byla současně jakousi náhradou za letošní zrušený masopustní průvod. O hudební program se totiž postarala poberounská hudební skupina Třehusk, která zdejší masopustní veselí tradičně doprovází. Od 17 hodin měli obyvatelé Hlásné Třebaně možnost slyšet šest skladeb, například Dědeček z Brd, Račte vstoupit, Pětatřicátníci včetně známé písně Ivana Mládka Hlásná Třebaň je krásná.