Přibližování je název lokální dopravy pro seniory

Foto: z archivu Zelený ostrov

DOBŘICHOVICE – Zelený ostrov nabízí novou službu, trefně pojmenovanou Přibližování. Jde o osobní dopravní službu, tzv. senior taxi, které vás doveze k lékaři, na nákup nebo na úřad. Nabízená služba zahrnuje i poskytnutí pomoci klientovi z bytu k vozidlu a zpět, pomoc při nástupu do auta, doprovod k lékaři do čekárny nebo odnos nákupu.

V regionu Dolní Berounka jsou často lékaři, lékárny, ale i úřady ve velké vzdálenosti od místa bydliště a cestování vlakem i autobusem může být pro cílovou skupinu obyvatel velmi náročné. Zastávky hromadné dopravy jsou navíc často daleko a špatně dostupné. Tyto skutečnosti vedly k myšlence založení dopravní služby, která by pomohla seniorům nebo handicapovaným lidem „přiblížit se“ k lékaři, na nádraží nebo na úřad. Jednou týdně bychom mohli jezdit i na vzdálený hřbitov.

Službu je možné realizovat díky veřejně prospěšnému ústavu MAS Karlštejnsko, z. ú. a jeho Místnímu partnerství, které je nositelem a realizátorem Integrovaného nástroje (IN) Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), Strategie CLLD „Via Carolina“.

Cílem nového projektu není jen podporovat důstojný život seniorů a lidí se zvláštními potřebami, ale také rozšířit sociální podnik, vytvořit nová pracovní místa pro další handicapované občany a podpořit tak jejich sociální začleňování a také snížit nezaměstnanost. Celý projekt by měl především přispět k pohodlnějšímu a bezstarostnějšímu životu lidí v našem regionu.

V současné době jednáme o zapojení měst a obcí do spolufinancování tohoto projektu. Dotovanou službu mohou využívat lidé, kterým jsou poskytovány sociální služby. U dalších zájemců by byla posouzena jejich míra omezení, na jehož podkladě by jim byla vystaven průkaz „Přibližování“ a mohli by dotovanou službu využívat také.

Službu si můžete objednat na telefonním čísle 720 971 125 alespoň dva dny předem.

Všechny informace najdete na webu www.zelenyostrov.eu.