Obce mohou žádat příspěvky na péči o nové stromy

Myslivci při sázení stromů Foto: archiv myslivců

DOLNÍ POBEROUNÍ – Středočeské obce mohou žádat na Krajském úřadě Středočeského kraje o finanční příspěvek na péči o nově vysazené stromy. V rozpočtu kraje jsou na to vyčleněny dva miliony korun.

Pravidla pro poskytování darů obcím ze středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství již schválilo zastupitelstvo. Podmínkou pro poskytnutí daru je, že obec stromy vysadila za peníze z veřejných zdrojů. Maximální výše požadovaného a poskytnutého daru je určena násobkem počtu vysazených stromů v rámci projektu a částky 1 500 Kč na jeden vysazený strom. Peníze mohou obce využít například na výchovný řez, pravidelnou zálivku nebo opravy kůlů a kotvení.