Neděle patřila sběru zkamenělin v okolí Radotína

Foto: archiv MČ Praha 16
Foto: archiv MČ Praha 16

Letopisecká komise v Radotíně uspořádala v neděli 10. dubna geologickou exkurzi pro širokou veřejnost do okolí Radotína, Kosoře a Lochkova. Podle odhadů se výletu do pravěku účastnilo na 105 zájemců, to zdejší lomy asi ještě nezažily!

Sraz účastněných byl v 9 hodin na zastávce autobusové linky 120 na Nádraží Radotín. Zpočátku se zdálo, že lidí půjde tak do deseti, ale postupně se začalo nástupiště plnit, přijížděli a přicházeli stále další zájemci s batohy, kladivy, dětmi a psy, až bylo jasné, že dnešní den patří sběru zkamenělin! Autobus byl přeplněn a sotva se rozjel. Další zájemci museli dojít pěšky.

Prvním místem sběru byl Ortocerový lůmek. Místo malé svou velikostí, ale velké svým významem. Zde se všichni seznámili s obávanými predátory prvohorních moří – s hlavonožci. Kromě ortocerů mnozí našli mlže a jiné typické zkameněliny. Odtud se pak šlo do údolí Šachetského potoka a do Černé rokle. V sutích se objevovaly četné zkamenělé poklady: zbytky mlžů, drobných ramenonožců a také ocasní štít trilobita, jehož jméno zní jako zaklínadlo z Harryho Pottera – Spiniscutellum umbelliferum.

Po necelé hodince šli výletníci po silnici výše ke Kosoři a za pár stovek metrů pak odbočili po nenápadné stezce do lomů známých pod názvem Sudy – skalní útvary pod Kosoří totiž nápadně připomínají sudy. Zde již nejsou vápence černé, ale pouze šedé, zato s krásnými trilobity. Netrvalo to snad ani pět minut a první účastník již třímal v ruce nález. Doslova zlatá horečka přinesla své plody a trilobitů se podařilo z kamene osvobodit snad dvacet.

Počasí také přálo, nálezů byla objevena celá řada, tak nezbývá, než shrnout den jako úspěšný výlet do pravěku a těšit se společně na další akci Letopisecké komise Radotín.

Štěpán Rak