Radotín letos plánuje rekordní investice

Nové podzemní kontejnery u ZŠ Praha - Radotín. Foto: MČ Praha 16
Nové podzemní kontejnery u ZŠ Praha – Radotín. Foto: MČ Praha 16

Radotínská samospráva má letos, i díky dosavadnímu dobrému hospodaření, k dispozici doposud nejvyšší částku na vlastní investiční akce a chce je také co nejlépe využít.

Vedle projektů, které se budou postupně během roku dokončovat (další stanoviště pro podzemní kontejnery, rekonstrukce chodníků na náměstí Osvoboditelů, Místo u řeky II), jsou v plánu další velké stavební akce ve veřejném prostoru.

Mgr. Karel Hanzlík vysvětluje: „V rozpočtu schváleném na prosincovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16 je totiž pro tento rok vyčleněn zatím největší objem vlastních investičních prostředků: více než 20 milionů korun.“ a hned konkretizuje: „Už na prvním lednovém zasedání Rady městské části Praha 16 bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo v rámci poptávkového řízení na zpracování projektové dokumentace na další rozšíření základní školy.“

Stavba v ZŠ Loučanská by měla začít v okamžiku, kdy se škola vyprázdní – o letních prázdninách. Nepoužívané atrium mezi šatnami a tělocvičnou se změní v zastřešený multifunkční prostor. Vznikne tak nejen aula pro větší setkání a kulturní akce, ale i nová sborovna. Na místě té stávající bude prostor pro další třídu, součástí projektu je ale i nástavba nad šatnami školní jídelny, kde vznikne kabinet pro vyučující I. stupně školy.

V druhé polovině roku by měla být zahájena i výstavba nové hasičské zbrojnice pro JSDH Radotín.

Po dlouhém vyjednávání se podařilo získat i důležitou účelovou investici ve výši 28 milionů Kč na vybudování protipovodňových opatření v oblasti Šárova kola. Po odbagrování dosavadního valu, přeložkách sítí a vybudování kanalizace vyroste na místě oplocení zahrad směrem k řece betonová zeď o výšce až 1,5 metru s propustky pro vjezdy.

Pokračovat se bude i v zateplování budov městské části, tentokrát přijde na řadu objekt sociálních agend čp. 732/7 na náměstí Osvoboditelů.

Plánují se i další investice – do postupného výkupu pozemků pro další výstavbu protipovodňových opatření či do dalších bezpečnostních opatření v dopravě. Chystá se obnova vodovodního řadu v ulici Chatová, pro niž v současné době probíhá stavební řízení, bude se opravovat schodiště k autobusové zastávce na Karlické.

(red)