Černošická lávka uzavřena, v Radotíně bude kontrola

Lávka v Černošicích. Foto: Petra Stehlíková

Lávka přes Berounku z Horních Černošic do Lipenců (neboli Dolních Černošic) byla v pondělí 4. prosince večer uzavřena. Lávka v Radotíně se zkontroluje v sobotu 9. prosince.

Černošickou lávku uzavřel pražský magistrát, který zadal zpracování aktuálního posudku. Podle něj pak rozhodne o dalších krocích. Budeme o nich informovat.

V Radotíně je lávka spojující radotínský a zbraslavský břeh Berounky zatím otevřená. Místní radní se ale rozhodli překontrolovat její statiku o půl roku dříve, než měli původně v plánu. Vše se děje kvůli nedávnému pádu lávky v pražské Tróji.

Podpora lávky v Radotíně roce 2014. Foto: MČ Praha 16

Vizuální posouzení stavu nosných částí konstrukce proběhne v sobotu 9. prosince s pomocí člunu, vysokozdvižné plošiny a horolezecké techniky. Vedení města chce mít jistotu, že lávku bude možné používat do doby, než se otevře nová. Ta by se měla začít stavět v příštím roce. Do té doby se režim užívání spojnice obou břehů nastaví tak, aby nedocházelo k nárazovému zvýšení zátěže mostní konstrukce.

Nyní fungující lávku nechala Městská část Praha 16 zkontrolovat odborníky z ČVUT po povodních před čtyřmi lety. Na základě doporučení pak objednala zajištění lávky ocelovou podpůrnou konstrukcí. Dvě masivní podpěry do koryta řeky instalovala v létě 2014 firma JHP mosty podle projektu z firmy Pontex. Podpůrná konstrukce se navrhla a realizovala tak, aby lávku jistila v případě náhlého porušení.

Současné kroky radotínská radnice podniká proto, aby při zachování maximálního bezpečí udržela spojení mezi Radotínem a protějším zbraslavským břehem. „Vnímáme, že případným uzavřením radotínské lávky by došlo pro některé spoluobčany k vážnému logistickému problému – pro pěší a cyklisty se jedná o důležitou komunikační spojnici, jelikož další možnost dostat se z jedné strany břehu Berounky na druhou je až v Lahovicích nebo v Dolních Černošicích,“ dodává k tomu radotínský starosta Karel Hanzlík a zdůrazňuje: „konstrukce lávky tady je odlišná, v Tróji se jednalo o visutou konstrukci, tak zvaný visutý předpjatý pás. U nás jsou jak vnitřní lana, tak i vnější závěsy – a před třemi lety jsme přidali i spodní zajištění.“

Na lávku se ale preventivně opět vrátí zábrany v podobě city bloků, které zamezí vjezdu motocyklů – platící zákaz se totiž porušuje. Obohatí ji také upozornění pro cyklisty, aby sesedli z kola a aby se oni i chodci na konstrukci nevydávali ve velkých skupinách.

(red)