Most v Zadní Třebani má být hotový v březnu

Foto: L. Hochmalová
Foto: L. Hochmalová

Řidiči, kteří obvykle jezdí do Berouna přes Zadní Třebaň, musí využívat objížďku přes Řevnice až do 15. března. Do té doby by měl být hotový chybějící most přes Bělečský potok, který uzavřel zadnotřebaňskou silnici č. 11517.
„V současné době stavební práce na rekonstrukci mostu ev. č. 11517 -2 v Zadní Třebani díky jejich umístění pod terénem v nezámrzné hloubce probíhají, piloty jsou vyvrtané, vyarmované a bude probíhat jejich betonáž pod provizorním zastřešením. Pokud dojde ke zhoršení klimatických podmínek, budou stavební práce na rekonstrukci mostu přerušeny, zhotovitel však stále předpokládá dokončení stavebních prací podle smluvního harmonogramu, tedy do 15. března 2016,“ sdělila tisková mluvčí Středočeského kraje Nicole Mertinová.

Most měl být původně hotový do prosince loňského roku, termín ale zhotovitel (Středočeský kraj) nedodržel. „Původní předpoklad dokončení stavby do prosince loňského roku ztroskotal na neočekávané náročnosti vrtání 24 pilot, na kterých bude nová konstrukce mostu uložena,“ vysvětlila mluvčí Mertinová.

Prodloužení uzavírky se samozřejmě nelíbí řidičům ani obyvatelům Třebaně, zdejší obecní úřad posílal na krajský úřad dokonce stížnost i nesouhlasné stanovisko s prodloužením stavby. Nebylo to ovšem nic platné. Snad se tedy stavbu, jejíž cena činí 5,4 milionu korun bez DPH, podaří dokončit alespoň v březnu.

Lucie Hochmalová