Královský průvod představí o víkendu nové repliky

Foto: Miroslav Krob
Foto: Miroslav Krob

Stejně jako v minulých letech se i letos můžeme těšit na již tradiční a oblíbený průvod Karla IV. s korunovačními klenoty. Nastávající víkend vyjede už podeváté a výjimečný je i tím, že si připomeneme 660 let od Karlovy korunovace.

Průvod se vypraví v sobotu 6. června po 14. hodině z Radotína. Projde přes Černošice a Mokropsy do Dobřichovic, kde v tento den skončí. Všichni účastníci si budou moci užít bohatý doprovodný program nebo zhlédnout tradiční muzikál Noc na Karlštejně, ve kterém kromě místních ochotníků uvidí také známé tváře jako Václava Vydru, Lumíra Olšovského či Michaelu Noskovou. Muzikál se hraje v pátek i v sobotu, vždy od 21 hodin.

V neděli kolem 10. hodiny se procesí vydá z Dobřichovic přes Lety, Řevnice, Zadní a Hlásnou Třebaň na Karlštejn, kde se královský pár a dvořané dočkají dobové hostiny. Po dvoudenní pouti pak budou korunovační klenoty slavnostně uloženy v kapli sv. Kříže. V souvilosti s průvodem bude v neděli omezený provoz na některých silnicích, více se dozvíte zde.

Hlavních rolí v průvodu Karla IV. se i letos zhostí členové Dobřichovické divadelní společnosti. V roli císaře a krále Karla IV. se podruhé objeví Karel Král a královnu Alžbětu Pomořanskou opět ztvární Monika Vaňková.

K vidění budou nové historické repliky
Letos se při průvodu můžete kochat několika novými replikami, z nichž nejvýznamnější je replika tzv. Longinova kopí, součásti říšského pokladu. Originál tzv. kopí osudu je nyní uložen ve vídeňském Hofburgu. Výroby repliky se ujal mistr oboru Jiří Kronďák a po skončení průvodu bude vystavena na hradě Karlštejn. Dále uvidíte prapory zemí Koruny české či damaškový baldachýn.

Průvod pořádá již podruhé město Dobřichovice ve spolupráci s agenturou Alotrium a Dobřichovickou divadelní společností za podpory svazku obcí regionu Dolní Berounka, Radotína, Karlštejnského kulturního sdružení a hradu Karlštejn.

V jednotlivých obcích je připraven v sobotu i v neděli doprovodný program, například pohádky pro děti, dobová vystoupení či hudba. Přehled jednotlivých akcí najdete na www.pruvodkarlaiv.cz.

(lh)