Přetížená silnice z Mořinky na Mořinu a dále má být přeložena

MOŘINKA – Protože provoz na místních silnicích mezi Jinočany a Hlásnou Třebaní je neúnosný, rozhodl se Středočeský kraj přeložit silnici 116 druhé třídy. Nová trasa by měla obchvaty odlehčit dopravě v okolních obcích a zlepšit jejich napojení na dálnice D0, D4 a D5.

“Celý záměr se silně dotkne obce Mořinky a nelze před ním strkat hlavu do písku ani se přivazovat k silnici a požadovat jeho kompletní zrušení,” napsaly Listy Mořinky s tím, že místní zastupitelstvo obce se dlouhodobě snaží záměr připomínkovat tak, aby jeho dopad na životní prostředí obyvatel Mořinky (a jejího okolí) byl co nejmenší.

“Zastupitelstvu obce se již dříve podařilo v rámci příprav projektové dokumentace záměru zařadit možnost vybudovat autobusovou zastávku v Chaloupkách a také podchod pro pěší a cyklisty na úrovni pískovny (současná červená turistická značka na Karlštejn). Sjezdy z plánované silnice do Mořinky a k Chaloupkám jsou samozřejmostí,” uvedl zpravodaj obce.

Kromě zrychlení cesty za prací a nákupy a zvýšení bezpečnosti provozu na silnici s sebou navrhovaný záměr přinese podle místních obyvatel obce i několik negativ.

“Lze očekávat zvýšené hlukové zatížení či změnu krajinného rázu. Předpokládané dopravní zatížení úseku silnice z Mořiny na Mořinku je dle studie až 9 700 vozidel za den,” uvedly Listy Mořinky a doplňují, že aktuálně probíhá analýza vlivu záměru na životní prostředí a na připomínkách pracovalo celé zastupitelstvo i Správou CHKO Český kras.

“Upozorňovali jsme například na řešení hlukové zátěže respekt ke krajinnému rázu v okolí obce. Pod slovním spojením ‘krajinný ráz’ obce Mořinka a jejího okolí se myslí právě to hezké, co na naší obci obdivujeme a co se snažíme zachovat. Pěkné výhledy z obce do okolní krajiny či naopak pohledy na obec tvoří právě onen typický krajinný ráz, kvůli kterému zde mimo jiné byla vyhlášena chráněná krajinná oblast,” napsaly Listy Mořinky.