Obce mohou žádat o peníze na údržbu vysazených stromů

Ilustrační foto: Petra Stehlíková

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Středočeské obce budou mít v roce 2023 opět možnost získat z rozpočtu Středočeského kraje finance na výsadbu stromů, respektive na následnou péči o nově vysazené stromy. Kraj pro to v rozpočtu vyčlenil stejně jako letos dva miliony korun.

Maximální výše požadovaného a poskytnutého daru je určena násobkem počtu vysazených stromů v rámci projektu a částky 1 500 Kč na jeden vysazený strom. „Pokud města a obce vysázely stromy z národních zdrojů, mohou u nás žádat až patnáct set korun na jejich následnou péči. Fond od příštího roku přechází z odboru dotačních projektů na odbor životního prostředí pod upraveným názvem Výsadba stromů,“ uvedla radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Pravidla budou po schválení Zastupitelstvem kraje vyhlášena hejtmankou a zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na úřední desce Středočeského kraje od 13. února do 15. prosince 2023.