Na konci ledna otevře radotínské nádraží i 1. a 2. kolej

Foto: Petra Stehlíková

RADOTÍN – Nádraží v Radotíně dostalo tři zcela nová krytá, široká a bezpečná nástupiště dosažitelná z několika radotínských ulic novými podchody, vybavenými i rampami a výtahy. Dopravní omezení tu pomalu končí.

“Od čtvrtka 8. prosince je již navždy uzavřen úrovňový přechod a přejezd kolejí dráhy do ulice Na Betonce, což zvýší bezpečnost zvláště chodců. Ti budou využívat nové podchody pod kolejištěm,” napsal dobřichovický Informační list.

Zůstane zachována stavba sousedící s kolejištěm, kde jsou malé obchody, ale vedle nich bude ještě vybudována zcela nová nádražní budova s pokladnami, úschovnou zavazadel a čekárnou pro cestující a prostory pro řízení dopravy. Ta bude však otevřena až za rok, v prosinci 2023.

Staré nádraží bude podle dobřichovického Informačního listu rekonstruováno a využito pro potřeby úřadu Městské části Radotín. Od konce ledna pojedou vlaky i na 1. a 2. nástupiště (nyní se využívá pouze 3. nástupiště) a zmizí provizorní lávka nad kolejištěm. “Od zrušeného železničního přejezdu bude postavena nová lávka pro pěší, která povede k restauraci Rozmarýn a odtud novým podchodem pod tratí se zejména děti a studenti bezpečně dostanou do obou radotínských škol, k lávce přes Berounku a dále,” uvedl Informační list.

Pro automobilisty poslouží kromě již zmíněného rozšířeného podjezdu a i další podjezd pod tratí, který sice již existoval, ale byl jen 3,5 m široký, jednosměrný s uzoučkým chodníkem. Nový podjezd z Vrážské ulice (vede podél trati ve směru na Chuchli) do Prvomájové ulice u bývalé Jankovky bude nyní široký osm metrů se dvěma pruhy pro auta a chodníkem o šířce půl druhého metru.

Co ještě předcházelo

“V posledních třech letech se centrum Radotína změnilo ve velké staveniště. Nejprve byl zrekonstruován železniční most a podjezd pod tratí, který ještě pamatoval doby císaře a krále Františka Josefa. Vnikl moderní železniční most, který ponese tři, místo dvou kolejí, prostor pod mostem je širší a bezpečnější. Pak se stavební činnost přesunula na nádraží a jeho okolí a na silniční křižovatku na náměstí Osvoboditelů. Byl vybudován nový široký most přes Radotínský potok a celkově se proměnila celá křižovatka. Průjezd od Černošic na Prahu je nyní jednodušší a rychlejší,” napsal dobřichovický Informační list.