Opět se uklízí Česko, u nás začne Srbsko a Roblín

Ilustrační foto: archiv

V dubnu odstartuje na mnoha místech České republiky další ročník akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. V našem regionu se dobrovolníci jako první potkají 1. dubna v Srbsku a u Roblína.

Přestože je „hlavní uklízecí den“ plánovaný na sobotu 8. dubna, nejde o striktní nařízení a úklid mohou dobrovolníci provádět kdykoliv. Vždyť hlavní myšlenkou je úklid okolí. V Srbsku se začnou zbavovat odpadků v sobotu 1. dubna. Akci zde organizuje obecní úřad a právě před ním se dobrovolníci potkají v 9 hodin ráno.

Ve stejný den i hodinu začne u Varlovy chatičky čištění údolí Karlického potoka. Jde již o 17. ročník, který v místě pořádá Český svaz ochránců přírody základní organizace Dolní Roblín. Nebude se uklízet jen Karlické údolí, ale i přiléhající místa a bude-li dost lidí, tak i velká černá skládka poblíž Roblína.

V úterý 4. dubna se již tradičně do akce zapojí děti z mateřské a základní školy Třebotov, které během dopoledne uklidí blízké i vzdálené okolí své školy.

V sobotu 8. dubna se příroda vyčistí nejvíce. Akce jsou nahlášené:

  • od 9:30 do 14 h ve Vonoklasech (sraz před obecním úřadem),
  • od 10 do 14 h v Dobřichovicích (tři místa místa srazu na výběr: Všenorská ulice u lávky neboli u pneuservisu, u pódia v parku a na hřišti Na Vyhlídce),
  • od 9 do 13 h v Řevnicích (dobrovolníci se potkají na Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad u kašny, kde se rozdělí do skupin),
  • od 9 do 16 h na vlakové zastávce ve Všeradicích (bude se uklízet nádraží, zastávky a jejich okolí na trase lokálního vlaku Zadní Třebáň – Lochovice),
  • od 9 hodin by se měla očistit příroda i na Karlštejně a v Hlásné Třebani.

V pátek 21. dubna od 10 do 14 hodin se „ve velkém“ bude uklízet ve Všenorech. Do akce se zapojí i žáci a pedagogové 5. tříd a 2. stupně místní základní školy, kteří spolu s dětmi a vychovatelkami z mateřské školy a dalšími dobrovolníky uklidí obec, lesík nad školou, okolí rybníčků v obci a všenorský břeh Berounky.

Podrobnosti o akcích a další přibývající můžete sledovat zde.

(lib)