Městská část Praha 16 vyhlásila granty

Foto: archiv MČ Praha 16
Foto: archiv MČ Praha 16

Rada městské části Praha 16 vyhlásila pravidla pro udělení grantů v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury pro rok 2016. V tomto roce byl na granty vyčleněn jeden milion korun.

Grantová pravidla pro udělení grantů na rok 2016 se vztahují na poskytování příspěvků z rozpočtu Městské části Praha 16 výhradně nestátním obecně prospěšným organizacím, fyzickým i právnickým osobám a školním klubům pouze v případě, jsou-li právnickými osobami s účetnictvím vedeným odděleně od účetnictví školy, působícím na území Radotína v oblastech volného času, sportu, kultury.

Žádost o grant na předepsaném formuláři a zpracované projekty se přijímají prostřednictvím Podatelny Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, v termínu do 29. února 2016 do 12.00 hodin pro akce konané od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016. Obálka s materiály bude zřetelně označena heslem „Grant“. Žádosti podané po uplynutí lhůty budou z grantového řízení vyřazeny.

Dokumenty ke stažení jsou na adrese: http://www.praha16.eu/Mestska-cast-Praha-16-vyhlasuje-granty-na-rok-2016-v-oblasti-volnocasovych-aktivit-sportu-a-kultury.html

(kd)