Kotlíkové dotace jsou stále v plném proudu

Ilustrační foto: KÚSK

Středočeský kraj opět vyzývá obyvatele kraje, aby podávali své žádosti do 3. výzvy kotlíkových dotací. Původní částka totiž byla navýšena. Zájemci by ale neměli příliš váhat.
„Dosavadní velký zájem žadatelů o kotlíkové dotace nás podnítil k jednání s Ministerstvem životního prostředí, které vyústilo v úspěšné navýšení částky určené pro tento dotační titul o 204,6 milionu korun. Finanční alokace programu kotlíkových dotací ve Středočeském kraji bude dále navýšena o nedočerpané prostředky první a druhé výzvy, a také o zbylé finanční prostředky získané přerozdělením zbylých unijních prostředků v rámci všech kotlíkových dotací a národního podprogramu Nová zelená úsporám,“ říká náměstek hejtmanky pro oblast financí a evropských fondů Ing. Gabriel Kovács. Středočeský kraj tak předpokládá, že bude mít k dispozici na třetí výzvu celkem cca 575 milionů korun a dalších 204,6 milionu.

Žádosti o kotlíkovou dotaci je možné podávat až do 30. 6. 2022 do 16:00, nebo do vyčerpání peněžních prostředků určených na tento dotační Program.

S ohledem na rostoucí zájem o kotlíkovou dotaci by ale zájemci měli požádat o dotaci už nyní.

Žádosti musí být podávány elektronickou formou. Tuto elektronickou žádost vyplní žadatelé v prostředí webového prohlížeče na portálu Středočeského kraje. Pro otevření žádosti je zapotřebí použít odkaz na této webové stránce.

(red)