Kraj odstartoval bezúročné půjčky pro živnostníky

Ilustrační foto: ICP

Středočeští živnostníci, které ekonomicky postihla opatření proti šíření nového typu koronaviru, mohou až do 30. června žádat kraj o bezúročné půjčky. Den podání přitom nerozhoduje.
Podnikatelé budou půjčky splácet nejdéle do poloviny března 2024, začít mohou až za rok. První splátku tak musí uhradit nejpozději k 15.6.2021. Žádosti z balíku 2,75 miliardy korun se podávají online na této stránce. Najdete zde i všechny potřebné informace. Vyplněný formulář je potřeba vytisknout, podepsat a poslat klasickou poštou nebo doručit na podatelnu krajského úřadu ve Zborovské ulici v Praze 5.

„Jsem si jistá, že pro řadu drobných středočeských podnikatelů je to velmi vítaná pomoc, o čemž svědčí i pozitivní reakce na první zprávy o našem záměru,“ uvedla středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová /ANO/.

Osoba samostatně výdělečně činná si může zažádat maximálně o 50 tisíc korun. Kde dni podání žádosti musí být evidována v živnostenském rejstříku a zároveň musí mít jednu činnost, která nebyla pozastavena, přerušena nebo zrušena. „U žadatele nesmí probíhat exekuční a insolvenční řízení a nesmí být zanesen v registru exekucí a insolvencí. Sídlo podnikání žadatele musí být na území Středočeského kraje,“ upřesnila hejtmanka Jermanová.

Jakmile ji kraj žádost schválí, podepíše se veřejnoprávní smlouva a převedou peníze.

„Finanční výpůjčku budou živnostníci vracet bezhotovostně formou pravidelných čtvrtletních splátek. Výše každé splátky činí 1/12 výše poskytnuté návratné finanční výpomoci, zaokrouhleno na celé koruny nahoru,“ doplnil středočeský náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács /ANO/.

(lib)