Kopie unikátního deníku popisuje činnost odboje

 Svazek obcí Region Jihozápad vydal kopii deníku o odboji vojenské zpravodajské jednotky Železo na konci II. světové války. Den po dni a krok po kroku zaznamenal činy, které urychlily konec války v regionu a v blízkém okolí.

Sleduje také místní hrdiny při pomoci Pražskému povstání, setkání a spolupráci s Vlasovci. Původní, na psacím stroji psané zápisky, doplnilo několik dobových fotografií.

Publikace je k dostání ve všech obcích regionu, vzdálenější si ji mohou objednat v kanceláři Regionu Karlštejnsko, kontakt na www.karlstejnsko.info.

Perlička na závěr: když si obce zažádaly o počet knih pro své obyvatele, čítaly 1945 kusů.

(red)