Kotlíková dotace je opět tu. Kraj na ni má půl miliardy

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

Včera pro Středočechy odstartovala další výzva tzv. kotlíkové dotace. Zájemci si mohou nechat proplatit výměnu starého neekologického kotle za nový dotovaný krajem, který bude lépe sloužit a zároveň je přátelštější k životnímu prostředí.

“Příjem žádostí o kotlíkové dotace bude v prvním kole probíhat od 15. ledna do 15. září 2016, druhé kolo pak bude pokračovat od 3. října 2016 do 29. prosince 2017. K dispozici máme půl miliardy korun a já pevně věřím, že ji Středočeši využijí,“ prohlásil středočeský hejtman Miloš Petera hejtman na tiskové konferenci v pondělí 14. prosince.

Program a text výzvy kotlíkové dotace schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje a od pondělí 14. prosince visí na úřední desce Středočeského kraje. Zůstane tam 30 dní. „Zájemci si mohou brožurky a žádosti zároveň vyzvednout v tištěné formě na kraji. Zaměstnanci úřadu jim samozřejmě pomohou s vyplněním žádosti. Samotné podání žádostí je možné osobně na podatelně nebo doporučeně poštou, takže dříve tak časté fronty již letos nehrozí,“ uvedl náměstek pro oblast životního prostředí Marek Semerád.

Žadatelé po uzavření smlouvy a dodání zálohové faktury na nákup nového zdroje tepla dostanou na účet zálohová platbu ve výši 40 000 korun. „Zbytek peněz bude žadateli vyplacen, až dodá veškeré podklady – fotky odstraněného kotle, potvrzení o likvidaci, účetní doklady, protokol o uvedení kotle do trvalého provozu atd.  Na realizaci mají sedm měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí podpory. Smlouvu se budeme snažit vytvořit žadateli co nejdříve po podání žádosti, odhadem do měsíce,“ upřesnil hejtman Petera.

Podle letošních pravidel přidělování dotace fyzickým osobám je předmětem finanční podpory výměna kotle na pevná paliva s ručním podáváním tepla za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva, plynový kondenzační kotel, instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplovodního vytápění či „mikro“ energetická opatření.

Náměstek Semerád ještě doplnil, že v případě, že se občané již pustili do výměny starého kotle za ekologický zdroj tepla, nesmí zapomenout pořídit fotografie zapojení kotle na otopnou soustavu a do komínového tělesa. „Jinak by nemohla být dotace uznána. Pokud k výměně došlo po 14. červenci 2015, bude možné o dotaci požádat i zpětně,“ řekl Semerád.

V žádosti je nutné mít již navržené (nemusí být zrealizované) mikroenergetické opatření energetickým specialistou nově včetně stručného slovního popisu, ze kterého bude zřejmé, jakým způsobem byla energetickým specialistou prověřena vhodnost realizace mikroenergetického opatření. Nebo žadatel doloží Průkaz energetické náročnosti budovy – pouze v případě, že dosáhnou na klasifikační třídu ,,C“, nemusí dělat žádné mikroopatření. Případně je třeba doložit rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo žádost z programu Nová zelená úsporám.

„Vyplacená podpora bude moci být maximálně 85 procent ze způsobilých nákladů ve výši 150 000 korun, tedy maximálně 127 500 Kč. Přičemž 70 procent způsobilých výdajů bude uznáno na kotel spalující pouze uhlí, 75 procent na kotel spalující uhlí plus biomasu nebo na kotle plynové kondenzační, 80 procent na tepelné čerpadlo nebo na kotel pouze na biomasu a k tomu ještě plus pět procent, pokud je daná obec v seznamu prioritních obcí a měst,“ uzavřel hejtman.

Podle pevně stanovených pravidel výzvy musí Středočeský kraj do roku 2018 vyměnit 3 460 kotlů. A protože je počet kotlů sledovaným indikátorem výzvy, hrozí kraji za jeho nesplnění sankce.