Karlštejn vydal pravidla pro výlep plakátů

Foto: archiv

Nová pravidla pro výlep plakátů začnou s novým rokem platit na plochách ve vlastnictví městyse Karlštejn. Výlepovým dnem bylo stanoveno úterý.

První termín výlepu dle nových pravidel je stanoven na úterý 14. ledna 2020. Vylepeny budou pouze plakáty dodané nejpozději den předem, tedy do pondělní 15. hodiny. Výlep plakátů na dané plochy bude možný pouze po zaplacení poplatku za výlep. Ten činí 10 korun na týden za plakát velikosti A4 a 15 korun velikosti A3. Žadatel může požádat pouze o zveřejnění informace a pozvánky o konání sportovních, kulturních, společenských, prodejních a politických akcí. Městys Karlštejn si vyhrazuje právo nepřijmout k výlepu tiskoviny, které porušují české zákony.

V obci jsou k dispozici celkem 4 oficiální plakátovací plochy u nádraží, pošty, před mostem a v autokempu Výlep plakátů bude možné objednat online.

(pan)