Tři králové vyráží do obcí

Z minulých ročníků. Foto: archiv

S koledníky Tříkrálové sbírky 2020 se budeme moci setkat v prvním lednovém týdnu nového roku. Budou putovat po obcích a městečkách na dolní Berounce.
Konkrétně v Mokropsích, Všenorech, Dobřichovicích, Letech, Karlíku, Řevnicích, Zadní Třebani a Karlštejně, ale také v podbrdských obcích Halounech, Osově, Osovci a Všeradicích i ve vískách Českého krasu, Mořině a Mořince. Tam všude budou koledníci radostnou šířit zvěst vánočních svátků a vybírat prostředky na dobročinné účely.

Do zapečetěných kasiček koledníků Tříkrálové sbírky budou mít dobří lidé příležitost přispět na pomoc lidem, které se ocitli v tíživé životní situaci, protože je postihlo nějaké neštěstí, jako nemoc, rozvrat manželství, ztráta zaměstnání, úmrtí apod. Zvláště dětem v těchto rodinách pomůže charitní pomoc vyrovnat se s těžkou situací. Část vykoledovaných peněz Charita ČR na pomoc lidem v nouzi v České republice i v zahraničí.

V minulých letech koledovalo v naší farnosti kolem stovky koledníků a mezi nimi bylo i několik dětí z Dětského domova Lety.

Tříkrálová sbírka je rozsáhlý dobrovolnický projekt Charity ČR pořádaný po celé České republice. Probíhá každoročně kolem lednového svátku Tří králů (6. 1.), kdy si připomínáme cestu o tří mudrců za zářící hvězdou, která je zavedla až na místo narození prorokovaného vykupitele. V našem regionu organizace Tříkrálové sbírky ujala Farní charita Řevnice.

(ev)