Již brzy začne rekonstrukce radotínské lávky

Foto: MČ Praha 16
Foto: MČ Praha 16

K výstavbě Místa u řeky se v Radotíně přidala oprava lávky pro pěší přes Radotínský potok v ulici Prvomájová. Ta začne ve středu 15. července a řidiči by měli okolo staveniště jezdit se zvýšenou pozorností.

Celá akce za 450 tisíc korun proběhne kvůli rozsáhlému poškození lávky – nosné ocelové profily jsou do hloubky zkorodované a vzhledem k chybějícím dilatačním spárám mezi samotnou lávkou a pevným břehem se v místě napojení vytvořily hluboké trhliny, které již nezasahují jen asfaltový povrch, ale i betonový základ. Proto bude lávka sejmuta celá, ze stávajících konstrukcí se zachová pouze zábradlí, které projde repasí a vrátí se zpět. Nejprve však zhotovitelská firma opraví břehové základy, na které pak napojí nové těleso lávky, do jehož říms usadí opravené zábradlí.

Po celé prázdniny bude uzavřený nejen samotný mostek pro pěší, ale i navazující přechod směrem k mateřské škole na náměstí Osvoboditelů. Chodci mohou využít nejbližší přechody v ulici Pod Klapicí a na náměstí Osvoboditelů proti ulici Na Výšince.

Probíhající stavba může v některé dny omezit i provoz v přilehlých ulicích Prvomájová a Pod Klapicí, proto by řidiči měli dbát zvýšené opatrnosti při průjezdu kolem staveniště.

(red)