Černošice vyhlásily granty na rok 2019

O granty (neboli účelové dary) na kulturu, práci s mládeží nebo sociální projekty mohou žádat organizace a jednotlivci v Černošicích.

Tamní zastupitelstvo vyhlásilo Programy pro poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019 již na svém na svém 2. zasedání, které se konalo 28. listopadu 2018. Granty jsou rozděleny do tří hlavních oblastí: Kultura (pouze jednotlivé projekty), práce s mládeží (činnost i jednotlivé projekty) a sociální.

Žádosti je možné ve všech třech oblastech podávat do 8. února 2019. Podrobné informace včetně podmínek poskytnutí dotace a formulářů se žádostmi o dotaci najdou zájemci na webových stránkách města v záložce GRANTY. Také v Řevnicích nebo Letech se zájemci mohou ucházet o granty na pořádání akcí nebo na podporu celoroční činnost s mládeží.

(pan)