Z ulice K Lesíku je jednosměrka

O dnešního dne 9. února 2015 je omezen průjezd ulicí K Lesíku v Černošicích, která je zjednosměrněná ve směru od ulice Školní k ulici Pod školou.

Důvodem je zahájení výstavby Sportovní haly a s tím související oplocení areálu. V části ulice K Lesíku je vyhrazen parkovací pruh pro zaměstnance školy, kteří nebudou moci využívat parkoviště pod školou a je zde zřízena dočasná zastávka pro školní autobus, aby děti nevystupovaly v ulici Školní, kde bude oplocené staveniště bez možnosti průchodu.

Tento stav je plánován do konce roku 2015.

(red)