Vítání občánků v Letech

Obec Lety připravuje na sobotu 6. června 2015 další vítání občánků. Rodiče novorozených dětí již nyní mohou své ratolesti přihlásit na obecním úřadu.
Platná legislativa neumožňuje obcím využívat informace ze systému evidence obyvatel nad rámec úpravy stanovený v zákoně o obcích.

Tradici  vítání občánků chceme zachovat, a proto se obracíme na vás, rodiče novorozených dětí, s žádostí o spolupráci.

Budete-li mít zájem, aby vaše děťátko bylo pozváno na slavnostní vítání nových občánků, dostavte se, prosím na obecní úřad  a sdělte jméno, příjmení a datum narození dítěte.

Na vítání budou pozvány děti s trvalým pobytem na území obce Lety. Více informací a formulář k vyplnění najdete na webu obce Lety, pod Aktuálními zprávami ve složce Události v obci.

(bt)