Odstartovala regionální výtvarná soutěž pro děti

Z loňského ročníku.
Z loňského ročníku.

Šťastná sedmička je v úvodu letošního ročníku oblíbené soutěže pro malé výtvarníky, jejíž téma zní: Abstrakce okolo nás.

„Čára, tvar, světlo, pohyb, iluze, obrys, barva, linka, křivka… Pojďme si s tím vším hrát. Dívejme se okolo sebe na stromy, domy, zvířata, střechy, auta, vodu, vítr, písek… Inspirace číhá všude,“ snaží se rozvinout představivost dětí pořadatelé soutěže, Základní umělecká škola a Modrý domeček v Řevnicích.

Chlapci a děvčata mají pomocí čar, tvarů, obrysů, linek, barev, světla, iluze i křivek sestavit své obrázky, instalace, fotografie či objekty.

„Než se pustíte do práce, je potřeba nejdříve hledat inspiraci a seznámit se s termínem abstrakce. Pak se vydejte dál, po stopách výtvarných stylů, které se abstraktním uměním zabývají (například kubismus, op art, kinetické umění, informel, akční malba a další),“ uvádějí pořadatelé.

Zmiňované výtvarné trendy zažívaly velký rozmach ve druhé polovině minulého století. Umělci té doby pracovali s geometrickými tvary, optickým klamem, iluzí, magnetickým polem, fyzikou, dynamikou přírody a tak dále. Náměty neměly konkrétní podobu, divák si je mohl jen domýšlet.

Soutěž je určena všem žákům základních i mateřských škol a ateliérům a je rozdělena do čtyř věkových kategorií. Byla spuštěna 31. ledna a běží do čtvrtka 9. dubna 2015. Zúčastnit se mohou děti starší pěti let v regionu Dolní Berounky a Mníšku pod Brdy. Horní věková hranice je 15 let.

Vernisáž výstavy a slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v ZUŠ Řevnice v sále Zámečku o týden později, ve čtvrtek 16. dubna. Práce pak budou vystaveny do 18. května 2015 v Modrém domečku a do 31. května 2015 v ZUŠ Řevnice. Více informací najdete na webových stránkách Zus-revnice.cz nebo Os-naruc.cz.

(mh)