Vzniká Komunitní plán sociálních služeb

Ilustrační foto: archiv

Občané, zástupci obcí a poskytovatelé sociálních služeb se mohou aktivně přidat do tvorby nového Komunitního plánu a pomoci vytvořit adresář sociálních a návazných služeb.

V tištěné i elektronické podobě bude sloužit občanům Prahy – západ.

Šetření sociálních služeb na Praze-západ dosud neprobíhalo. Z geografického pohledu je v regionu velká členitost a rozmanitost bez přirozeného centra. Proto se objevují různé potíže – nedostupnost služeb, jejich nerovnoměrného pokrytí či nedostatečná informovanost občanů.

V plánu je vytvoření čtyř pracovních skupin sociálních uživatelů: rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, senioři a osoby sociálně vyloučené.

Podněty, připomínky a zkušenosti mohou lidé zasílat písemně nebo ohlásit telefonicky na těchto kontaktech: jana.blehova@mestocernosice.cz (telefon 221 982 249), nebo  jana.hybnerova@mestocernosice.cz (telefon: 221 982 302).

(pan)