Chodci ve vozovce musí mít reflexní prvky

Ilustrační foto: Policie.cz
Ilustrační foto: Policie.cz

Všichni chodci mají od 20. února novou povinnost: musí mít na sobě reflexní prvky, a to vždy při pohybu po krajnici nebo na okraji vozovky. Toto opatření zavedla novela zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

Při pohybu na silnicích jsou nejzranitelnější právě nemotorizovaní účastnící silničního provozu, chodci a cyklisté. Zejména chodci by proto měli dbát na to, aby byli dobře vidět na dostatečnou vzdálenost, a řidiči motorových vozidel se jim tak mohli včas vyhnout a předejít tragickým střetům.

Řadou testů bylo prokázáno, že pohybuje-li se na pozemní komunikaci chodec v tmavém oblečení, je pro řidiče přijíždějícího vozidla viditelný na pouhých 18 metrů, v bílém oblečení je viditelný již na 55 metrů, a je-li jeho oděv doplněn reflexním označením, vidí jej řidič na 200 metrů, což je dostatečná vzdálenost pro bezpečné manévrování.

Podle této novely, konkrétně § 53, odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., mají chodci tuto povinnost: „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

pplk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, koordinátorka prevence PP ČR