Vjezd před nádražní budovu v Řevnicích je uzavřen

Foto: Radek Havlíček
Foto: Radek Havlíček

Na počátku února 2015 začala druhá a nejnáročnější etapa rekonstrukce přednádraží v Řevnicích. Vjezd před budovu je uzavřen, ulice 28. října a Nádražní jsou jednosměrné a parkování v okolí velmi omezené.

Druhá etapa rekonstrukce potrvá do konce března 2015. Po tuto dobu řidiči mohou zanechat své vozidlo v prostoru bývalých uhelných skladů, jak je zakresleno na mapce, ke kterým je povolen vjezd pouze směrem od Palackého náměstí. Vzniklo zde přibližně 90 parkovacích míst, kolmo směrem k železnici a šikmo k pěší cestě Pod Lipami.

Město proto prosí řidiče, aby využívali náhradní způsoby dopravy k vlaku a pokud se k nádraží dopravují vozem, aby si nechali dostatek času a trpělivosti k zaparkování.

Navazující třetí etapa bude zahrnovat opravu asfaltového povrchu Nádražní ulice včetně inženýrských sítí, což tuto část uzavře do konce dubna 2015. K parkování pak bude využíván prostor dokončené druhé etapy.

V průběhu prací ve druhé a třetí etapě čeká stavby v této lokalitě přepojování na nový vodovodní řád a bude proto docházet k časově omezeným odstávkám vody. Vlastníci staveb o nich budou v předstihu informováni. Aktuální průběh sledujte na www.revnice.cz.

(red)